MPKS

Nombor & Tajuk Tarikh Jual Tarikh Tutup Harga Dokumen
MPKS SH 106 / 2024 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN KERJA-KERJA LANDSKAP HARIAN, BEKALAN TAPAK SEMAIAN DAN BENIH, PERKAKASAN SERTA MESIN KERJA PERTANIAN UNTUK JABATAN LANDSKAP, MAJLIS PERBANDARAN KUALA SELANGOR TAHUN 2024 10/07/2024 12:00:00 PTG 17/07/2024 12:00:00 PTG 50.00
MPKS SH 107 / 2024 PENJUALAN SECARA PUKAL BARANG-BARANG SITAAN JABATAN PENGUATKUASAAN, MAJLIS PERBANDARAN KUALA SELANGOR 10/07/2024 12:00:00 PTG 17/07/2024 12:00:00 PTG 10.00